TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Taideyliopisto
Vaihde: +358 294 47 2000
Postiosoite: PL 1, 00097 Taideyliopisto
Y-tunnus: 2500305-6

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Taideyliopiston Moodle-tukipalvelu
Sähköposti: moodle@uniarts.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Sähköposti: tietosuoja@uniarts.fi
Puhelin: 029 447 3940
Postiosoite: PL 1, 00097 Taideyliopisto

 

4. Henkilötietojen käsittelijä

Mediamaisteri Oy
Erkkilänkatu 11
33100 Tampere
010 281 8000
info@mediamaisteri.com

 

5. Rekisterin nimi

Taideyliopiston Moodle-oppimisalustan käyttäjärekisteri

 

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Moodle on Taideyliopiston digitaalinen oppimisalusta, joka toimii oppimisen ja osaamisen verkkoympäristönä.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • Käyttöoikeuksien hallintaan
 • Oppimisen ohjaukseen ja opintosuoritusten arviointiin
 • Yhteydenottojen mahdollistamiseen
 • Opiskelijan identiteetin varmistamiseen
 • Moodleen liitettyihin palveluihin kirjautumiseen
 • Oppimisanalytiikkadatan tuottamiseen
 • Ongelmatilanteiden ratkaisemiseen

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on ensisijaisesti rekisterinpitäjänä toimivan yliopiston oikeutettu etu, jonka perusteella oppimisalustan toiminnan vaatimia tietoja käsitellään yllä kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Oikeutettu etu tarkoittaa tässä tapauksessa yliopiston oikeutettua etua käyttää toimintansa järjestämisen kannalta välttämättömiä työkaluja ja sähköisiä palveluita toimintansa toteuttamiseksi sekä opiskelijoiden, työntekijöiden ja muiden lukuumme työskentelevien opiskelun, tutkimuksen ja työnteon järjestämiseksi. Lisäksi yliopistomme oikeutettu etu tarkoittaa oikeutta dokumentoida sähköisten palvelujen käyttöä toiminnan analysoimiseksi, toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi ja erilaisten lakisääteisten tai sopimuksellisten raportointi- ja osoitusvelvollisuuksien toteuttamiseksi.

Emme hyödynnä palveluissa tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 

7. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää tietoa opintojaksoista, henkilöstökoulutuksista opiskelijoista, opettajista, henkilöstöstä sekä suorituksista.

Pakolliset henkilötiedot käyttäjistä:

 • Käyttäjätunnus
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

 

Käyttäjä voi lisäksi tallentaa henkilökohtaiseen Moodle-profiiliinsa seuraavia vapaaehtoisia tietoja itsestään:

 • Valokuva
 • Vapaamuotoinen kuvaus itsestä
 • Maa
 • Web-sivun osoite
 • Pikaviestiohjelmien yhteystietoja
 • Puhelinnumero
 • Osoitetietoja

Moodlen käytössä syntyvät tiedot: tehtäväpalautukset, keskustelualueviestit ja muihin Moodle-aktiviteetteihin ja kurssialueille käyttäjän itsensä syöttämät tiedot.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä hyväksyy seuraavien tietojensa noutamisen Taideyliopiston Open ID-kirjautumisen yhteydessä kotiorganisaatiostaan:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Taideyliopiston käyttäjätunnus
 • Kieli
 • Osasto / yksikkö

Jos henkilölle luodaan erillinen Moodle-tunnus, henkilötiedot toimittaa kurssin järjestäjä.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan 8 kuukauden päästä käyttöoikeuden päättymisestä.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.